J&T Energy Financing EUR VI

O nás

J&T ENERGY FINANCING EUR VI

Slovenská akciová spoločnosť založená a existujúca za účelom zaistenia dlhopisovej emisie JTEF EUR VI 2025.
Akcionárom spoločnosti je holding J&T CAPITAL PARTNERS.

Dokumenty

Kontakt

J&T ENERGY FINANCING EUR VI, a.s.
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika
IČ: 52 312 305
Zapísaná v Obchodnom registi Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 6919/B
info.eur@jtenergyfinancing.com
www.jteh.cz